Skip to content

25+ Best Kannada Quotes And Thoughts With Images 2022

Quotes and inspirational thoughts help people to stay motivated. There are many awesome quotes available on the internet. Some selected awesome Kannada quotes and Kannada Thoughts with images are listed below.

೨೫ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

Download Image

ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು,
ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಒಂಟಿ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ

Powerful Kannada Quotes and Kannada Thoughts bring positive vibes to people. You can read the latest Kannada quotes below.

White is not always light and black is not always dark

Download Image

ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು
ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ

Kannada Nudimuttugalu Images And Quotes

Below are some of the Kannada Nudimuttugalu Images And Quotes. You can share these great quotes and nudimuttugalu in Kannada with your friends and relatives on WhatsApp And Facebook.

I will remember and recover, not forgive and forget

Download Image

ಮಾತು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಗತ್ತಿನಂತಿರಬೇಕು,
ಹೆದರಿಸುವವರು ಮುಂದೆ ಕತ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ಆತ್ಮೀಯರ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು,
ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು.

Download Image

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರೋದು ಹಣ ಇರೋ ತನಕ,
ದೀಪ ಉರಿಯುವುದು ಎಣ್ಣೆ ಇರೋತನಕ,
ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೈಕೊಡುವ ತನಕ, ಸ್ನೇಹ ಇರೋದು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ.

The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard but must be felt with the heart.

Download Image

ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಂಬಬಾರದು

ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

Also read:- 30 Best Love Quotes In Kannada

Best Kannada Quotes Images For Status

Everyone has problems in their life we have to beat them to stay happy. These motivational Kannada Quotes Images will help you to stay focus.

Being deeply loved by someone gives you strength while loving someone deeply gives you courage

Download Image

ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆಯೋ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು

I have nothing to lose but something to gain

Download Image

ಪರರಿಗಿಂತ ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದು ಗರ್ವ ಪಡುವುದು ಮೋಸಹೋಗುವ ನೇರದಾರಿ..

Do what you can, with what you have, where you are

Download Image

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ

Do not let what you cannot do interfere with what you can do

Kannada Thoughts With Images

Here are some of the best Kannada thoughts with images for you to share in whats app status or Facebook stories. All these are designed personally by us and these thoughts in Kannada contain a powerful motivating line in it.

The difference between ordinary and extraordinary is that little extra

Download Image

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ
ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ
ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ
ವಿನಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ

Download Image

ಕೊಳೆಯೆ ಕಾಣದ ಲೋಕವಿಲ್ಲ
ಕೊಳೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಹವಿಲ್ಲ
ಬಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಚೋಕ್ಕತನದ ಲಕ್ಷಣ.

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

Download Image

ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಕಡೇತನಕ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆತನಕ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ

Top Kannada Kavanagalu About Life

Kannada kavanagalu is helpful to bring a happy mood to the person. This kavanagalu in Kannada is amazing and powerful thoughts present in the images.

One day the people that don’t even trust your idea will tell everyone how they met you.

Download Image

ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ದುಡಿತ ಇರಬೇಕು
ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ
ನಮ್ಮವರೆಂಬ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ.

Have enough courage to start and enough heart to finish it.

Download Image

ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ.

The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible

Friendship Quotes In Kannada With Images

Friendship is a relationship between two persons. Friendship is one of the strongest relationships. Here are some of the Friendship Quotes In Kannada With Images to share with your friends.

I will not lose, for even in defeat, there’s a valuable lesson learned, so it evens up for me.

Download Image

ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದು ಒಂದು ದಿನ
ಸಾಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ
ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ…

Friendship is trust, happiness, and caring for another person. Having good friends will help in many ways. You can share your feelings with friends and ask them for suggestions.

I learned a long time ago that there is something worse than missing the goal, and that’s not pulling the trigger

Download Image

ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ
ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ

Also read:- 30 Best Friendship Quotes In Kannada

Nothing succeeds like success. Get a little success, and then just get a little more

We have friends from childhood, making new friends is something like achievements in schools. When we talk about childhood that lives are awesome without any pressure or tensions. Here are some of the best Friendship Quotes In Kannada to share with your childhood friend.

Trust because you are willing to accept the risk, not because it’s safe or certain

Download Image

ಕೊಟ್ಟು ಮರೆಯುವನು ಭಗವಂತ
ಪಡೆದು ಮರೆಯುವವನು ಮನುಷ್ಯ

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them only

Good friends stand with you in a bad stage as well as in a good stage of life. They will help you to go in the right way. They care for you. If you have good friends who actually care for you don’t ever lose them.

The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away

Download Image

ತಪ್ಪುಗಳು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಆದರೆ ಅನುಭವಗಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Blessed are those who can give without remembering and take without forgetting

Best Kannada Love Quotes And Images

Nothing in the world is more common than unsuccessful people with talent

Love is a beautiful feeling in the world. Here are some of the Best Kannada Love Quotes And Images in Kannada to share with your boyfriend or girlfriend.

Download Image

ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ
ಯಮನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಬೇಕು
ಹೇಗಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ.

 To the man who only has a hammer, everything he encounters begins to look like a nail.

Below love, status is a unique, and new love status in Kannada. You can use this to share with your loved ones in what’s app or Facebook.

Everyone is a genius at least once a year. The real geniuses simply have their bright ideas closer together

Download Image

ನನ್ನ ಮರೆತ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ
ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily

Love can change the life of a person. Love is all about caring and respecting the people. People express their love by giving them gifts, Nowadays Shayari and status will help you to make your loved ones happy. That’s one of the reasons to write this quality Kannada quotes post.

If there are no stupid questions, then what kind of questions do stupid people ask? Do they get smart just in time to ask questions?

Download Image

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿಯೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

One day your life will flash before your eyes. Make sure it is worth watching

Also Read:- Kannada Ogatugalu With Answer Riddle In Kannada

Top Kannada Sad Quotes And Images Collection

Life is filled with happiness and sadness. You need someone to share your feeling in this movement. To share your feeling of mood here are some of the awesome Kannada Sad Quotes and images to share on Whatsapp and other social media.

If you can’t feed a team with two pizzas, it’s too large

Download Image

ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಪದೇಪದೇ ಹೇಳುವ ಆಸೆ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ

Here are some of the best heart touching sad quotes in the Kannada language to share as status.

Good ideas come from bad ideas, but only if there are enough of them

Download Image

ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ
ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ
ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಮಾತು-ಮೌನ

Or even with people, we have never even met on the other side of the world or the pets we love.

Download Image

ಬರಿದಾದ ಭೂಮಿ ಬಯಸುವುದು
ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ
ನೋವು ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಬಯಸುವುದು
ಒಂದು ಹನಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ

Also read:- Best Kannada Whatsapp status And Images

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out

Kannada Feeling Quotes Images

I have added some Kannada Feeling Quotes Images to send with your family and friends in whats app and social media. all these images are in the Kannada language and are best to share to express your present feelings.

Download Image

ಜನರು ಬದಲಾಗಬಹುದು
ಮನಸು ಬದಲಾಗಬಹುದು
ಸ್ಥಳಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗಬಹುದು
ಆದರೆ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದು ಬದಲಾಗದು

We try to hide our feelings but we forget that our eyes can speak.

Download Image

ಬದುಕೆಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ನಿರಂತರ ಬೆಳಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.

What you do not want to be done to yourself, do not do to others

Also Read:- Kannada Quotes on Life

Final Words With Conclusion

I hope this article Best Kannada Quotes And Thoughts With Images 2022 helped you to find the best status and images in Kannada. You can comment below if you want to say anything or if you have doubts. Thanks for reading the article.

2 thoughts on “25+ Best Kannada Quotes And Thoughts With Images 2022”

  1. Pingback: Top 49 Bhagavad Gita Quotes In Kannada Language 2022

  2. Pingback: Ganesh Chaturthi Wishes In Kannada Status And Images 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Exit mobile version