30 Best Love Quotes In Kannada with Images And Thoughts

Love is the ultimate feeling of life. People find different ways to express their feelings and love. We have written 30 Best Love Quotes In Kannada with Images And Thoughts you can share these love feeling quotes in the Kannada language to express your love feelings.

30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

Download Image

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು..

Love is all about trust, caring, giving respect towards others. Here are some of the best love quotes in Kannada to share in Whatsapp or Facebook status with your family or loved ones.

Life without love is like a tree without a good fruit.

Download Image

ನೀನೇಕೆ ಅಳುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ..

ನೀ ಹೇಗೆ ಸಾಯುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿರುವೆ..

I look at you and see the rest of my life in front of my eyes..yes that’s you.

Download Image

ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.ಆದರೆ ಬದಲಾದವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟ.

Kannada Love Quotes

Below are some of the new Kannada love quotes however, you can use the below image to share with your crush or lover on WhatsApp.

Download Image

ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಯಬಹುದು.

ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

The best and the most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.

Download Image

ನಾನು ಕಳೆದುಹೋದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರಾಗಿಂತ ಮೋಸಹೋದೆ ಎಂಬ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ.

Immature love says: ‘I love you because I need you. Mature love says ‘I need you because I love you.

When it comes to love its harder to describe your feelings completely. But you can describe them with some most beautiful words to show how important they are to you. So below are some of the best love quotes in Kannada with images.

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams

Download Image

ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳನ್ನು ನಿ ಎಣಿಸು.. ನಿ ಎಣಿಸಿದ ಹನಿಗಳಷ್ಟು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ..

ಆದರೆ ನಿ ಎಣಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾನಿಗಳಷ್ಟು ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ..

Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive

Download Image

ನಾನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಂತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ

“Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused.” – Paulo Coelho

Sad Love Quotes In Kannada

Apart from the above we also added some of the top sad love quotes in Kannada With beautiful images that will help you to show your sad feelings in the image and words form.

Your task is not to seek love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it

Download Image

ನನ್ನ ಮರೆತ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ…

ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ…

One day, someone will walk into your life and make you see why it never worked out with anyone else

Download Image

ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯ ನನ್ನದ ಅಥವಾ ನಿನ್ನದ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಮುಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ.

I love being married. It’s so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your life

Sometimes it’s difficult to find the right words for your partner but, these Kannada love quotes will help you to find the best suitable words with sentences for your partner with your true emotions.

Download Image

ಗುಲಾಬಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ..

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ…

ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ….

I am in love and want to grow pale; I am in love and I want to suffer; I am in love, and I give away my genius in exchange for a kiss

Also Read:- Best Motivation Kannada Quotes And Thoughts

Love Failure Quotes In Kannada

We also included some of the best Love Failure Quotes In Kannada with words and image form. I hope this will match your current feelings and make you to express them with people you love.

Love doesn’t make the world go ’round. Love is what makes the ride worthwhile

Download Image

ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಅನುಮಾನ.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ.

ಈನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್.

ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜಗತ್ತು.

In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing-

Download Image

ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ.

ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಮಾತು ಮೌನ

When you trip over love, it is easy to get up. But when you fall in love, it is impossible to stand again

Well, in this case, try to fix your love if nothing works believe in yourself, and move on in life. Everything happens for some reason and everyone will get a good life it may take time but outcome will be worth waiting.

Best Love Feeling Quotes In Kannada Language

These Love Quotes In Kannada are an best way to give the message without any direct reach. All these status and photos can be uploaded publicly and you can express your message with this images.

The couples that are mean to be, are the ones who go through everything that is meant to tear them apart, and come out event stronger

Download Image

ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಂಬಬಾರದು. ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

Love is all about joining two souls with great bonding. Everyone is not blessed with true love but you are with it. Wish you a happy life and a future ahead.

Also Read:- Kannada Quotes on Life

You are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life.

Download Image

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರೋದು ಹಣ ಇರೋ ತನಕ,

ದೀಪ ಉರಿಯೋದು ಎಣ್ಣೆ ಇರೋತನಕ,

ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಡೋ ತನಕ,

ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಇರೋದು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನ

Also Read:- Best Friendship Quotes In Kannada

Quote On Love In Kannada

To be honest you can’t explain love with just a quote or images. But you can make them know how much you love them. Love is an amazing feeling in the universe.

Download Image

ನೀರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ…

ಹಾಗೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಸೂರ್ಯ.

Download Image

ನನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೋ ನನಗೂ ಒಂದು ಮನಸಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನಿನ್ನಿದಿಯಾ ಎಂದು

You are by far the most amazing, beautiful, sexy, loving, kind, and annoying woman in the world. I included that last one so you knew that I was being honest

Also Read:- Love Quotes For Valentine’s day

Final Words With Conclusion

I hope you liked this article 30 Best Love Quotes In Kannada with Images And Thoughts. If you have any suggestions you can comment down below. All the above images and status will help you to share your feelings with your partner. Thanks for reading.

Recent Posts

25+ Swami Vivekananda Quotes In Kannada For Life 2021

Swami Vivekananda is an all-time inspiration for youngsters and youths. His birth anniversary is celebrated… Read More

1 month ago

20+ Kannada Quotes on Life | About Life Kannada Quotes 2021

We all have one single life and it's full of surprises. Some of us may… Read More

3 months ago

20+ Wedding Anniversary Wishes In Kannada 2021

A wedding is a lovely occasion where two people bond in a strong relationship. And… Read More

3 months ago

Ion Internet Plans And Review Is It Best Broadband In 2021?

People have changed their living lifestyle and the Internet plays a major role in our… Read More

4 months ago

Best Useful Baby shower gift Ideas For New Born Baby In 2021

We have listed some of the Best Useful Baby shower gift Ideas For New Born… Read More

5 months ago

What Is ESCN Meaning In IPL Cricket From RCB Fans 2021

You will get to see ESCN or Hashtag ESCN in comment sections and in social… Read More

4 weeks ago